כללי

אם אתה מעוניין לגלוש ולהשתמש באתר האיים הקנריים, עליך להסכים למספר תנאים. עליך לקרוא תנאים אלה, גלישה באתר זה מהווה הסכמה שלך לתנאים אלה.

כל התנאים הבאים חלים על כל התכנים באתר ומתייחסים לכל סוג של גלישה באתר, בין אם בסמארטפון, טאבלט, מחשב נייד או נייח, ובכל אמצעי תקשורת אחר המחובר לאינטרנט.

מהי הרגולציה:

המונח "אתר" מתייחס לאתר "Natural Shop", שכתובת האינטרנט שלו היא naturalshop.co.il. המונח "חברה" מתייחס לעוסק פטור Go Top – שיווק דיגיטלי התומך בתפעול האתר ותכניו. המונח "תוכן" או "תוכן" כולל כל מידע המוצג באתר, בין אם וידאו, אנימציה, תוכן ויזואלי או בעל פה, ותוכן ויזואלי, לרבות איורים מכל סוג, דיאגרמות מכל סוג, תמונות, ציורים או ציורים מכל סוג שהוא. , וקבצי אודיו, אפליקציות, מאמרים, ביקורות, חדשות או ביקורות וכמובן סמלים שונים, דמויות, פסלונים או כל דבר אחר שגולש בא איתו במגע.

זכויות

לחברה כל הזכויות, בין אם קניין רוחני ובין אם בזכויות יוצרים, בתכנים השונים באתר וכן בעיצוב האתר ובאופן הצגת התכנים.

אין להשתמש בתכנים באתר, במיוחד לכל מטרה מסחרית. אין לשכפל או לשכפל תכנים מכל סוג, כמו גם תמונות מודפסות, עיצובים או תוכן בעל פה למטרות הפצה ללא אישור בכתב מהחברה בעלת הזכויות.

כל הסימנים המסחריים באתר זה הינם רכוש תאגידי או פרטי והם רכושם הבלעדי של בעליהם, רשומים על שמם ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמת אותם בעלים.

שימוש

אתה רשאי להשתמש בתוכן באתר כפי שהוא. המשתמש לא יטען כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא לגבי התכנים או השירותים הקיימים באתר, ולא יגיש כל טענה כלפי החברה. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לגלישה ולקריאת התוכן.

מהימנות התוכן, דיוק המידע הכלול בו והשפעת תוכן כאמור על הציוד המשמש לגלישה אינם באחריות החברה אלא באחריות הגולש בלבד. החברה לא תישא באחריות לכל הפסד או נזק עקיף או ישיר, צער, אובדן רווח או כל תוצאה אחרת.

כל פעולה הננקטת על סמך התכנים המופיעים באתר הינה באחריות הצופה בלבד, והחברה לא תישא באחריות לה, והתכנים המוצגים באתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי.

כל הקישורים המופיעים באתר נועדו לספק נוחות ולהעשיר את פרטיו עבור הצופה, והחברה אינה לוקחת על עצמה כל אחריות לאמינותם ודיוקם, נכונותם וחוקיותם.

כל לחיצה על קישור כלשהו באתר הינה באחריות הצופה בלבד, ואין בהופעת קישור באתר כדי להוות אישור לאמינות ולעדכון ואף לקיומו של המידע בקישור.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף או ישיר הנובע מהסתמכות על התכנים המופיעים באתר זה, וכן לכל נזק שייגרם מתכני צד שלישי המתפרסמים ישירות או באמצעות קישורים באתר זה.

פרטיות

פעילות אתר זה מתבצעת באמצעות עוגיות על מנת להתאים לגולש תכנים ופרסומות המתאימים לו ביותר, כמו גם מדיה חברתית וכדי לנתח את פעילות המשתמשים באתר. בנוסף, אנו חולקים מידע על השימוש באתר עם שותפי המדיה החברתית שלנו, שותפי ניתוח נתונים ושותפי מדיה. גורמים אחרים אלו עשויים לקבל מידע זה ולשלב אותו עם מידע אחר שהם אספו אודותיך.

תכנים שמפרסמים גולשים באתר

מעת לעת מוגשים לאתר תמונות, המלצות או תכנים ותגובות גולשים לתצוגה בצורת מאמרים, דיווחים, טיפים או קבוצות דיון, תחרויות וכו'.

פרסום של כל תוכן, בין אם תמונות, קישורים, הודעות או טקסט, אסור במקרים הבאים:

כל תוכן שעלול לפגוע ברגשות הציבור או להוות לשון הרע על פי חוק, כמו גם כל תוכן שאינו חוקי או מעודד פשע שעלול לגרום לאחריות או לתביעה אזרחית.

כל דבר שהוא שקרי, מטעה או מטעה.

כל דבר בעל אופי מיני או פורנוגרפי.

כל דבר שעשוי להיות מאיים, עוין או פוגעני.

תוכן שאתה מעביר אינו הבעלים של זכויותיו ועלול להפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או קניין של אחרים.

כל תוכן שעלול להזיק לאחרים, כגון תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנות זדוניות וכו', אשר עשוי להיות בצורה של יישומים, קוד או תוכנות מחשב המכילות וירוסים.

כל תוכן שעלול להתפרש כגזעני או מפלה על בסיס מוצא לאומי, גזע, מגדר, נטייה מינית, אמונה, מוצא, כת, צבע, עיסוק, מוגבלות או דעה פוליטית.

כל דבר העלול לחשוף פרטים של קטין כהגדרתם בחוק, מקום מגורים, פרטים אישיים או אמצעי התקשרות עמו.

כל תוכן המכיל מידע פרסומי.

כל דבר שעשוי לחשוף את זהותו של האדם שנחשף.

כל תוכן שנועד לקדם תעמולה פוליטית שמקורו בקבוצות פוליטיות אסור. תוכן כזה יוסר מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולגביו לא תהיה למפרסמים כל טענה.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים שלדעתה מפרים חוקים אלו או חלקים מהם, ללא קשר לשאלה אם הם עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים, וכן להסיר תכנים שכבר נמצאים באתר ולמנוע מפרסמים לעבור לתכנים נוספים שבבעלותה.

כל תוכן יקוצר או יערך לפי שיקול דעתה של החברה.

כל גולש ששולח תוכן לאתר האיים הקנריים מצהיר בעת שידור תוכן או ביצוע אפליקציה כי:
בהעברת תכנים אלו לחברה, הצופה המחזיק בזכויות בתכנים אלו מסכים לפרסם תכנים אלו באתר, והחברה יכולה לעשות כל שימוש שתעלה על דעתה, כגון פרסום, אחסון, מחיקה או עריכה.

התכנים שנשלחו על ידי גולש ומהימנותם, דיוקם ונכונותם הינם באחריותו הבלעדית ואינם מפרים זכויות יוצרים או זכויות קניין.

צופים המעבירים תכנים לאתר מסכימים לכל שימוש בהם והזכויות על התכנים יועברו לאתר ללא הגבלת זמן. החברה אף רשאית לפרסם תכנים באתרים אחרים הקשורים אליה ללא תשלום או תמורה.

הגולש המעביר לאתר תכנים שאין לו זכויות יוצרים עליהם מצהיר כי יש לו זכות להנגיש תכנים אלה וכן להשתמש, לפרסם, לערוך, למחוק ולאחסן אותם.

מערכת האתר רשאית לשנות, לערוך, לבטל או למחוק כל תוכן שהועבר לאתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת, בין לאחר פרסום ובין לפני פרסום.

גולשים שמפרסמים מחדש תוכן יודעים שהתוכן שהם מפרסמים מחדש ייחשפו למשתמשים אחרים, והם לא יודעים איך יגיבו. החברה אינה אחראית להערות אלו, ואף לא לנזקים שנגרמו כתוצאה מהערות או תכנים המפורסמים באתר.

הגולש מוותר על כל תביעה מוסרית וכן על כל תביעה כספית לתכנים שהוא מעביר.

באחריות הגולש לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים לרבות מיילים, מספרי טלפון, כתובות או כל פרט אישי אחר. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית, אינה מתחייבת לאמינותם או שלמותם של תכנים המועברים אליה על ידי גולשים, ואינה מהווה ערובה לדיוק או תקפותם של תכנים כאמור. כל שימוש בתכנים אלו על ידי צדדים שלישיים אינו באחריות החברה. גולשים מתנערים מכל טענה או תביעה כלפי החברה בנוגע להצגה או שימוש בתכנים באתר השייכים לגולשים.

מידע מסחרי ופרסום

תוכן האתר כולל מידע מסחרי ופרסומות של מפרסמים שונים. תוכן פרסומות אלו כמו גם הצעות מסחריות ומסרים פרסומיים אינם באחריות החברה, כמו כן החברה אינה אחראית לכל תוצאות שעלולות לנבוע מהשימוש בהן. האחריות לתוכן הפרסומות היא על המפרסם בלבד. עצם הצגתם של פרסומים אלו באתר אינה מהווה עידוד רכישה או המלצה לרכישה באתר. החברה אינה קשורה לפרסומות באתר ואינה צד לכל עסקה.

חברות עשויות למנוע ממתחרים לפרסם פרסומות וקידומיהן או לשווק באתר האיים הקנריים. מתחרים אלו עשויים להיות חנויות, עסקים, מותגים או חברות מתחרים, וכל מתחרה אחר בפעילות החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לטעון זכות זו בתגובות של גולש, בפורומים ובכל תוכן אחר של הגולש.

כאשר אתה מסכים לקבל את הניוזלטר שלנו או כל דיוור, אתה מאשר את תנאי השימוש של האתר, לרבות הודעות ועדכונים מהאתר ומפרסמים אחרים באתר. הודעות אלו ישלחו אליך ישירות בדואר באמצעים שונים, לרבות הודעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS ו-MMS, שימוש במערכות חיוג אוטומטיות ואמצעי תקשורת אחרים נוכחיים או עתידיים. לפיכך, המשמעות היא שאתה מסכים ומאשר כי הפרטים שתמסור ישמשו את האתר ואת מי מטעמו לצורך פרסום תכנים, לרבות פרסום תכנים. כמו כן, על ידי מסירת פרטים באמצעים שונים (מרכז לקוחות עסקי, נציג החברה, מילוי פרטים בהודעה, קישור) לרישום דוא"ל (להלן: הרושם דוא"ל) אתה מסכים לקבל מיילים עדכון אלו (אם הלקוח ימסור בתנאי שלו כתובת דואר אלקטרוני) או SMS (אם הלקוח סיפק את מספר הטלפון הנייד שלו).

יש לך את הזכות להסיר את עצמך מרשימת התפוצה מסיבות שונות בשתי דרכים: על ידי בקשת תשובה לכל הודעת דואר ששלחת או על ידי שליחת דואר אלקטרוני רלוונטי לכתובת הבאה: contact@naturalshop.co.il. בדוא"ל זה, נא לציין: "מחק" בשורת הנושא של המייל, ולציין את פרטי ההתקשרות שמסרת במהלך ההרשמה בתוכן המייל. כמו כן, הודעות המתקבלות על ידך בדרכי דואר שונות ללא המילים "מודעה" ו/או "פרסום" בכותרת אינן מחייבות, כלומר אין בסיס לתביעה לאתר על סמך התקשורת (בזק ו שידור), 2008. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה מכל סוג באשר לקבלת דואר: כנגד האתר ו/או גורמים הפועלים מטעמו ו/או צדדים שלישיים הקשורים לחברה בחוזה. לידיעתך – אף אחד מהגורמים הללו אינו אחראי לתוכן הדיוור ולא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו מקבלת הדיוור. כמו כן, מסירת כל סוג של מידע אישי אודותיך לחברה היא מרצון ואינה מחייבת.

זכויות וסמכויות החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות באתר כרצונה, לשנות את המראה, המבנה או התוכן של האתר, ולסגור את האתר לחלוטין. זמינות השירותים הניתנים בו גם היא בשליטה מלאה של החברה ואין צורך בהודעה מוקדמת על שינויים אלו. למשתמשים לא תהיה כל טענה או תביעה לשינויים אלה.

החברה אינה מתחייבת כי לא תהיה הפרעה או הפרעה, או שהיא תהיה נקייה מנזק, תקלה, כשל בקווי תקשורת או חומרה, או גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או למי מספקיה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף אחר שייגרם למשתמשים.

החברה אינה אחראית לכל אובדן של תוכן או מידע מכל סיבה שהיא. החברה תימנע מלמסור פרטים אישיים של המשתמשים באתר לצדדים שלישיים, אלא לצורך הפעלת האתר בהתאם לצו משפטי שייאכף נגדה, לרבות עקב פעולות המשתמש. במקרים כאלה, יהיה בידי החברה להחליט אם למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי הוא הקורבן, או לפי צו בחוק.

החברה עשויה להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור שירותי האתר ויצירת קשר עם המשתמשים. ללא הסכמת החברה, החברה לא תעביר כל מידע אישי של משתמשים למפרסמים. החברה רשאית להפסיק את השימוש במשתמשים שאינם עומדים בתנאי השימוש או חלק מהם.

תקשורת בין גולשים

השימוש באתר עשוי לכלול תקשורת בין משתמשים באמצעות פלטפורמת פייסבוק או אחרת. גולש יודע שכל העברת תכנים מהצד שלו לאתר עלולה לגרום להודעות או הודעות ממשתמשים אחרים.

התקשורת בין משתמשי האינטרנט והתכנים המועברים ביניהם אינה קשורה לחברה ואינה הצד שלהם. הגולש פוטר בזאת את החברה או מי מטעמה מכל אחריות לתוצאות של תקשורת כאמור.

פיצוי

המשתמש יעניק פיצוי, במידת הצורך, לחברה או למי מטעמה כנגד כל גורם הפועל מטעמה בגין אבדן רווחים, נזקים או תשלומים, לרבות שכר טרחת עורכי דין או הוצאות משפט, שייגרמו כתוצאה או כתוצאה מ הפרת חלק מהתנאים הללו, או כל דרישות צד שלישי הקשורות לשימוש באתר.

סוגים שונים

כל תנאי שימוש או הערות רגולטוריות אחרות הקיימות באתר מתווספות לתנאים אלה, ובמקרה של אי התאמה, התנאים הנוכחיים יגבר. החברה רשאית לשנות את התנאים לעיל ללא הודעה מוקדמת. במקרה כזה, התנאים החדשים יפורסמו ותוקפם ייכנס לתוקף ממועד פרסומם.

דיני מדינת ישראל הם הדינים החלים על הוראות אלה, והמקום הוא בית המשפט המחוזי מרכז ובית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

פרטי התקשרות: Go Top – שיווק דיגיטלי – טל': 054-9489377.